Εκπαίδευση οδηγών πρακτική και θεωρητική, διεκπεραιώσεις .